Shisni automjetin tuaj shpejtë tek një tregtar

Krijoni njoftimin tuaj

Të publikoni njoftime në Makina.al është falas.

Jepni të dhëna mbi automjetin tuaj kështu që tregtarët e automjeteve t´ju kontaktojnë dhe ofrojnë një çmim përkatës. Ne ju garantojmë se ju do të kontaktoheni nga tregtarët brenda 48 orëve.

Fushat e shënuara me * janë të domosdoshme.

Detajet e makinës
Hap 1
Zgjidhni karakteristikat e makinës tuaj
Hap 2
Ngarkoni fotografi
Hap 3

Rekomandim & udhëzim

Shisni automjetin tuaj sa më shpejt duke shtuar fotografi të nxjerrura nga kënde të shumëfishta.

Madhësia e rekomanduar e imazhit: 800 x 470 px ose më e madhe

Ju mund të ngarkoni deri në 18 fotografi.

Shtoni video
Hap 4
Nëse nuk keni video në dispozicion, mos u shqetësoni. Ju mund ti shtoni ose modifikoni ato pasi të keni përfunduar njoftimin tuaj duke përdorur faqen "Menaxho njoftimin".
Përshkruani automjetin tuaj
Hap 5
Zgjidhni frazat që zbatohen në automjetin tuaj.
Aplikoni

Regjistrohuni

Rekomandim & udhëzim
Duke na dhënë numrin tuaj të telefonit, ju pranoni dhe bini dakord që ne (dhe / ose ofruesit tanë të shërbimeve) mund t'ju kontaktojmë në celular ose në numrat e tjerë të telefonit që ju listoni, me qëllim që t'ju ofrojë informata shtesë ose oferta në lidhje me shërbimet tona.