Në modelet e reja GLE dhe GLS të njerës prej markave më të medha të makinave , Mercedes-Benz ka sjellur një risi mjaft të dobishme për  vozitësit që preferojnë të udhëtojnë në vende malore.

Ky llojë inovimi që do të jete i mundshem të shfrytëzohet në markat Mercedes-Benz GLS dhe GLE do të ju mundësoi daljen nga balta apo rëra në rast se makina ka ngecur.

Kjo karakteristikë është pjesë e opsionit të quajtur E-Active me vlerë prej $6.500, dhe ky opsion është pjesë e E-Acive Body që për tu aktivizuar i duhet posedimi i gomave prej 50-centimetra ose edhe më të mëdha dhe pastaj mundësohet balancimi i gomave me shtypje të ajrit në modelet GLE dhe GLS.

Menjëherë pas lanësimit të kësaj ideje inovative nga marka e njohur Mercedes-Benz, përdoruesit e saj ishin mjaft të kënaqur , duke u shprehur se ishte shumë argetuese dhe mjaft e dobishme mirëpo edhe pse ky opsion është mundësuar për tu përdorur në rastë se makina ka ngecur në ndonjë vend malorë prapë se prapë shumica e tyre janë duke e perdorur atë edhe në terene të panevojshme si në rugë apo hapësira të tjera me qëllim të tërheqjes së vëmendjes së njerëzve përrreth.

Pra kjo metodë e re për shpëtimin e makinës nga ngecjet e mundëshme,   përdor shtypjen e ajrit për tundjen e makinës poshtë-lartë duke rritur lartësinë tek gomat me rradhë.

Për aktivizimin e këtij modi në Mercedes SUV si parakushtë është që makina të jetë në Off-road driving mode. Ky modë i mundësohet makinës vetëm kur është në shpejtësi më të vogël se 100 km/orë, pas kësaj në ekran duhet të klikohet në Offroad Assistant (Për aktivizimin e ketij modi makina duhet të jetë në marsh) , pasi të zgjidhet kjo, shtypja e ajrit fillon të pompojë, dhe makina fillon të tundet.

Përveq këtij modi mjaft impresiv ekziston edhe mundësia e ngritjes apo uljes së secilës gome në menyrë individuale krejtësisht në mënyrë manuale duke përzgjedhur gomën perkatëse në ekran. Në rast se dëshironi të ndaloni modin duhet të klikoni butonin Stop në ekran , mirëpo modi çaktivohet poashtu menjëherë pas arritjes tejkalimit të limitit të shpejtësisë.